Wat is osteopathie?

Osteopathisch onderzoekMaak een afspraak

Meer dan alleen een manuele behandelvorm, is osteopathie vooral een filosofie waarbij het lichaam op een holistische manier wordt benaderd. Osteopaten beschouwen immers het lichaam als één geheel, waarbij alle elementen (ook de psyche) invloed uitoefenen op elkaar - in goede of in kwade zin. Pijn kan dus veroorzaakt worden door een probleem dat zich elders in het lichaam situeert, op een plaats waar men vaak niet eens klachten heeft.

Voor deze holistische visie op het lichaam baseert een osteopaat zich op een grondige kennis van de menselijke anatomie, fysiologie, neurologie, biomechanica en psychologie.

Tijdens het onderzoek van de patiënt zal de osteopaat om bovenstaande reden dan ook steeds het volledige lichaam inspecteren, en niet enkel de plaats waar iemand last ondervindt. Door de afzonderlijke bevindingen vervolgens te linken aan elkaar en aan de symptomen, krijgt de osteopaat meer inzicht in de factoren die geleid hebben tot het ontstaan van de klacht. Hierna kan dan een behandelstrategie worden opgesteld.
In de meeste gevallen ligt een verminderde beweeglijkheid van een of meerdere weefsels aan de basis van de klacht. Wanneer de osteopaat echter vermoedt dat de oorzaak eerder structureel of pathologisch van aard is, zal hij/zij de patiënt doorverwijzen naar de gepaste medische zorgverlener (zie ook ‘Veiligheid’).

Bij de behandeling zal de osteopaat gebruik maken van manuele technieken. Deze worden steeds aangepast aan de specifieke problematiek én aan de patiënt zelf, waardoor altijd kan gesproken worden van een behandeling op maat.
Via de verschillende technieken worden de probleemzones weer soepel en beweeglijk gemaakt. In deze zones herstellen de doorbloeding en bezenuwing zich en ook het immuunsysteem raakt opnieuw geactiveerd. Hierdoor wordt het zelfgenezende vermogen van het lichaam gestimuleerd en zullen de klachten geleidelijk aan afnemen.

Ook wanneer je geen klachten hebt, is het een goed idee om af en toe langs te gaan bij je osteopaat. Tijdens een preventieve check-up zal de osteopaat immers op zoek gaan naar lichaamszones met een verminderde beweeglijkheid en die al in een vroeg stadium aanpakken. Hierdoor kunnen toekomstige klachten vermeden worden en houd je je lichaam in optimale vorm!