Verloop van een consult

1
Anamnese

Bij binnenkomst vindt eerst de anamnese plaats, een vraaggesprek waarbij de osteopaat zoveel mogelijk informatie probeert in te winnen over uw klacht. Bij de eerste consultatie kunnen ook uw medische geschiedenis en huidige leefgewoonten (hobby’s, job etc.) aan bod komen. Enerzijds om alle factoren die mogelijk bijgedragen hebben aan het ontstaan van uw klacht in kaart te kunnen brengen, anderzijds om de veiligheid van de behandeling te kunnen waarborgen.

2
Onderzoek

Na de anamnese volgt een osteopathisch onderzoek, waarbij wordt nagegaan welke anatomische structuren uw klacht uitlokken. Ook probeert de osteopaat een zo goed mogelijk algemeen beeld van uw lichaam te krijgen, waarbij onder meer gezocht wordt naar factoren die mee aan de basis liggen van uw klacht.

3
Behandeling

Eenmaal alles in kaart gebracht is, volgt de osteopathische behandeling. Hierbij wordt uw klacht holistisch bekeken, wat wil zeggen dat alle bewegingsverliezen die bijdragen tot uw klacht worden behandeld via een uitgebreide waaier aan manuele technieken.

4
Nabespreking

Na de behandeling volgt nog een korte nabespreking, waarbij ook vaak enkele adviezen worden meegegeven.  

Maak een afspraak