Reflux - wat als je baby vaak melk teruggeeft?

Een opzoeking via Google Trends leert ons dat jonge ouders het afgelopen jaar het vaakst op zoek gingen naar info over reflux bij baby’s. Dit hoeft niet te verwonderen. Reflux is immers een aandoening waar heel wat onduidelijkheid over bestaat. Want wanneer spreek je nu precies over reflux? Wanneer is het problematisch? En wanneer dien je hulp te zoeken? In deze blog hoop ik wat meer duidelijkheid te scheppen over wat reflux nu precies is, wat de mogelijke oorzaken zijn en wat je er kan aan doen.  

Regurgitatie en verborgen reflux

Tijdens de eerste maanden van zijn/haar leven, is het spijsverteringsstelsel van je baby nog niet volledig ontwikkeld. Zo kunnen krampjes ontstaan omdat de darmflora nog helemaal opgebouwd dient te worden. Ook de afsluiting tussen de slokdarm en de maag – die zich ter hoogte van het middenrif bevindt – is nog in volle ontwikkeling. Combineer dit laatste met het feit dat baby’s veel tijd liggend doorbrengen en hun voeding de eerste maanden vloeibaar is, en je kan je al iets beter voorstellen waarom al makkelijk eens wat melk vanuit de maag van je baby terugvloeit naar de mond. Ook bij verborgen reflux komt melk terug naar boven uit het maagje. Alleen komt de melk in dit geval slechts tot in de slokdarm en wordt er dus geen melk teruggegeven.  

Ongeveer de helft van de baby’s geeft in de eerste maanden minstens één keer per dag wat melk terug. Deze reflux is in de meeste gevallen volledig onschuldig en verdwijnt binnen het eerste levensjaar. We spreken in dit geval over fysiologische reflux of regurgitatie.  

Pathologische reflux of refluxziekte

Bij een klein percentage van de baby’s ontstaat door het herhaaldelijk teruggeven van zure melk pathologische reflux of refluxziekte. De irritatie die ontstaat in de slokdarm bezorgt de baby enorm veel last, wat een grote impact kan hebben op de ontwikkeling van je kindje.
Mogelijke symptomen van milde refluxziekte zijn overstrekken bij het eten, huilen in ruglig, moeilijk slapen, snelle overprikkeling, vaak kleine beetjes willen drinken (om de pijn te ‘blussen’), herhaaldelijke luchtweginfecties en ontroostbaar huilen.
Neem onmiddellijk contact op met je pediater als je baby bloed of gal teruggeeft, niet meer wil eten, stagneert in groei of zelfs gewicht verliest of wanneer je baby uitdrogingsverschijnselen heeft (ingevallen fontanel, diepliggende ogen, huilen zonder tranen, geen natte pampers).

Osteopathie bij reflux

Wanneer je vermoedt dat je baby last heeft van refluxziekte, kan een osteopathische behandeling verlichting brengen voor je kindje. Tijdens een uitgebreid gesprek waarbij de osteopaat een heleboel vragen stelt, probeert hij/zij al een goed beeld te krijgen over de klachten van je baby en de mogelijke oorzaken ervan. Tijdens het onderzoek wordt het hele lijfje bekeken, maar bij reflux zal extra aandacht gevestigd worden op de nek (van waaruit de bezenuwing naar de maag en het middenrif vertrekt), het middenrif en het maag-darmstelsel zelf. Nadien zal de osteopaat de spanningen die bij je baby gevonden werden via een uitgebreide set aan – enkel zachtetechnieken behandelen. Indien je osteopaat dit nodig acht, zal doorverwezen worden naar je vroedkundige of pediater, zodat je je steeds veilig omringd voelt.

Wat kan jezelf doen als je baby reflux heeft?

- Laat je baby steeds een boertje laten na de voeding (vraag aan je vroedkundige of osteopaat wat hiervoor de beste houdingen zijn!) en hou je baby na elke voeding nog zo’n 20-30 minuten rechtop;
- Laat zuigelingen overdag zoveel mogelijk rechtop slapen (bijvoorbeeld in een draagzak). Dit stimuleert de ontwikkeling van de maag;
- Leg je baby wanneer hij/zij goed wakker is telkens een paar minuten op de buik! ‘Tummy time’ is essentieel voor de ontwikkeling van je kindje én heeft een positieve invloed op de hals, de slokdarm en het middenrif;
- Overvoeding kan aanleiding geven tot het teruggeven van – soms grote hoeveelheden – melk. Laat je baby bepalen wanneer hij/zij verzadigd is, en probeer dus niet steeds de hele fles leeg te krijgen! Het is normaal als je baby niet elke dag evenveel eet;
- Een voeding dient ongeveer 20 minuten te duren. Als je baby te snel drinkt, kan dit ervoor zorgen dat de melk terug naar bovenkomt. Bij een erg sterke toeschietreflex, kan het helpen om eerst wat melk af te kolven. Krijgt je baby een flesje en is dit al leeg na 5-10 minuten? Opteer– in samenspraak met je vroedkundige – voor een andere speen;
- Reflux kan een symptoom zijn van (koemelk)allergie. Bespreek met je vroedvrouw of pediater of het aangewezen is om alle zuivelproducten te bannen uit je dieet (bij borstvoeding) of te switchen naar hypo-allergene flesvoeding (bij kunstvoeding).

Nog vragen? Aarzel niet om mij te contacteren.

neem contact op